Druga czę¶ć budowanej przeze mnie makiety żuławskiej przedstawia szlak kolei w±skotorowej na Żuławach stylizowany na lata sze¶ćdziesi±te ubiegłego wieku.
   Na żuławskich szlakach kolei w±skotorowej towarzyszyły mosty, przepusty czy rowy melioracyjne usytuowane wzdłuż torów. Nieodł±cznym elementem krajobrazu żuławskiej depresji były wierzby. Podmokłe tereny Żuław były dla tych drzew odpowiednie z uwagi na to, że do swojego rozwoju zużywaj± znacznych ilo¶ci wody. Dlatego najchętniej sadzone były wzdłuż rowów melioracyjnych, ale także wzdłuż linii kolei w±skotorowej i polnych dróg.
   W miejscach, gdzie bezpo¶rednio z pola odbywał się załadunek buraków na podstawione wcze¶niej wagony, budowano tory postojowe. W okresie międzywojennym można było spotkać wiatraki odprowadzaj±ce wodę z kanałów. Krajobraz wsi żuławskiej to przepiękne domy z podcieniami, to przede wszystkim ciężka praca menonitów, którzy przed wiekami osuszali te ziemie. Dzi¶ pozostały po nich tylko nieliczne cmentarze menonickie.
   Dawniej poci±gi w±skotorowe kursowały przez cały rok, dzi¶ jeżdż± turystycznie w okresie letnim i tylko na wyznaczonych odcinkach.

Obecnie tylko makieta żuławska przybliża miniony okres ¶wietno¶ci Żuław dlatego przynajmniej jeden z fragmentów powinien stać się czę¶ci± stałej ekspozycji muzealnej regionu.Autor

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Fot. 10

Fot. 11

Fot. 12

Fot. 13

Fot. 14

Fot. 15

Fot. 16

Fot. 17

Fot. 18

Fot. 19

Fot. 20

Fot. 21

Fot. 22

Fot. 23

Fot. 24

Fot. 25

Fot. 26

Fot. 27

Fot. 28

Więcej:
  - Historia Żuławskiej Kolei Dojazdowej (Pomorskie Towarzystwo Miło¶ników Kolei Żelaznych),
  - Miejsca, które nie daja spać. Hobby w skali micro (Dziennik Bałtycki, 02.12.2007),
  - Rumianin odtworzył Żuławy sprzed pół wieku (Gazeta Rumska Nr 8/2007, str. 12, listop.2007),
  - Dawne domy, ko¶cioły, zagrody jak prawdziwe (Gazeta Rumska Nr 6/2007, str. 8, 13.09.2007, on-line),
  - Eisenbahn Journal 3/2004, "Damals auf dem Weichsel-Werder" (str. 58-59 i str. 60-61),
  - DIORAMY - zdjęcia wykonane na TRAKO '99,
  - Dzieje Rumi, Historia Rumi w internecie (Gazeta Rumska Nr 7/2008, str. 26),
  - Polska Makieta Kolei W±skotorowej.
  - Projekt Zulawska KD w skali 1:45 - Ulrich Thorhauer, [DE].

Stronę odwiedzono 70.153 razy od 10.02.2008. Andrzej Sadłowski – Rumia, autor makiety