[ZSO] - Zespół Szkół Ogólnokształcących Rumia

 
ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2017 / 2018
 
   [II LO] ZMIANY W WSO WAGI OCEN

ZMIANY W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANA

ŚREDNIA WAŻONA

 

Zmiany obowiązywać będą od 4 września 2017 r.

 

W § 2 WSO ust. 6 pkt 6 dodaje się podpunkty w brzmieniu:

a)     podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej jest średnia ważona,

b)  wagi ocen, ustala nauczyciel w pso:

Waga 5

Waga 4

Waga 3

Waga 2

Waga 1

 

celujący -                     99-100%

bardzo dobry +             96-98%

bardzo dobry                90-98%

bardzo dobry -              90-92%

dobry +                         86-89%    

dobry                            75-89%         

dobry -                          75-78%    

dostateczny +                71-74%

dostateczny                   56-74%

dostateczny -                 56-59%         

dopuszczający +            52-55%   

dopuszczający               40-55%     

niedostateczny +            36-39%   

niedostateczny               0-39%     

 

c)     średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę roczną w następujący sposób:

 

ŚREDNIA

OCENA SZKOLNA

poniżej 1,74

niedostateczny

od 1.75 do 2,74

dopuszczający

od 2.75 do 3,74

dostateczny

od 3,75 do 4.74

dobry

od 4.75 do 5,74

bardzo dobry

od 5.75

celujący

 

d)    średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną w następujący sposób:

 

ŚREDNIA

OCENA SZKOLNA

poniżej 1,40

niedostateczny

od 1,40 do 1,74

niedostateczny +

od 1,75 do 2,39

dopuszczający

od 2,40 do 274

dopuszczający +

od 2,75 do 3,39

dostateczny

od 3,40 do 3,74

dostateczny +

od 3,75 do 4,39

dobry

od 4,40 do 4,74

dobry +

od 4,75 do 5,39

bardzo dobry

od 5,40 do 5,74

bardzo dobry +

od 5,75

celujący

 e) ocena proponowana może zawierać +,

f)   jeśli uczeń nie przystąpi do napisania pracy klasowej lub innej formy sprawdzenia wiedzy w wyznaczonym terminie skutkuje to wpisaniem do dziennika elektronicznego wartości "0"; wartość ta zostanie zastąpiona oceną w sytuacji gdy uczeń przystąpi do napisania zaległej pracy,

g)  wartość "0" nie jest oceną.

[#1568]  am, 17-01-2018 17:08 
   [II LO] Różewicz w oczach młodych Pomorzan

Różewicz w oczach młodych Pomorzan

            Klaudia Pietrzak, ucz. klasy II a, została laureatką X wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego: Różewicz w oczach młodych Pomorzan. Zajęła trzecie miejsce w kategorii - recytacja.  Z pewnością do sukcesu Klaudii przyczynił się udział w warsztatach teatralnych, które wygrała w konkursie Wierszogadanie. W dniu 15 stycznia br. wręczono nagrody zwycięzcom, którzy przybyli z całego województwa , min. z Kartuz i Słupska. W tym roku o palmę pierwszeństwa rywalizowały ze sobą drużyny z 14 szkół. Poziom był bardzo wysoki a jury wymagające. Tym bardziej cieszy sukces Klaudii, że znalazła się w gronie tych najlepszych. Dotychczas nasi uczniowie sześć razy uzyskali miano laureata w tym Konkursie. Cztery razy w kategorii plastycznej i dwa razy  - w recytacji. Serdecznie gratulujemy Klaudii i nie ukrywamy, że mamy apetyt na więcej.

                                                                                                                                           Dorota Dubiel-Stojek

[#1707]  am, 16-01-2018 10:52 
   [II LO] Goście z Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Goście z Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Przejdź do galerii  WSZ

             

Dziś, 16 stycznia, gościliśmy panie z Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Celem spotkania była prezentacja oferty studiów wyższej uczelni  dla uczniów klasy III naszego liceum. Przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej maturzyści otrzymali informacje o wymaganiach stawianych przed kandydatami na studentów. Zainteresowanym wręczono ulotki informacyjne.    W trosce o wybór kierunku studiów i przyszłego zawodu przez uczniów klas maturalnych, w naszej szkole tradycyjnie odbywają się spotkania maturzystów z przedstawicielami wyższych uczelni. 

 

 

[#1706]  am, 16-01-2018 10:31 
   [SP 9] Zmieniony czas trwania lekcji w dniu 19 stycznia
[#1705]  jk, 15-01-2018 14:53 
   [II LO] Licealiści na Uniwersytecie Gdańskim

Licealiści na Uniwersytecie Gdańskim

 

            W piątek 12 stycznia uczniowie klasy III A pod opieką pana Mateusza Włodarskiego udali się na Uniwersytet Gdański, by wziąć udział w wykładach przygotowanych w ramach projektu „Licealiści w Instytucie Filologii Polskiej”. Wizyta na gdańskiej uczelni była dla tegorocznych maturzystów świetną okazją do odkrywania sekretów „Ferdydurke”, tropienia stereotypów w kulturze, a nawet symbolicznego wywoływania duchów w kontekście związków praktyk szamańskich z narodzinami teatru.

         Profesjonalnie przygotowane zajęcia wywarły na uczniach bardzo pozytywne wrażenie i zachęciły nie tylko do słuchania, ale i włączania się do dyskusji i zadawania ciekawych pytań.

         Licealiści zgodnie stwierdzili, że po tego typu powtórkach matura z polskiego nie będzie im straszna.

 

 

                                                                                                          Mateusz Włodarski

 

[#1704]  am, 14-01-2018 08:18 
   [SP 9] Zebrania z rodzicami
[#1703]  jk, 09-01-2018 10:54 
   [SP 9] Czas trwania lekcji 23 stycznia 2018 r. wtorek

0 7.05 - 7.50 (dotyczy tylko LO)

1 8.00 - 8.35

2 8.40 - 9.15

3 9.20 - 9.55

4 10.00 - 10.35 przerwa obiadowa 20 minut

5 10.55 – 11.25 przerwa obiadowa 15 minut

6 11.40 - 12.10

7 12.15 - 12.45

8 12.50 - 13.20

9 13.25 - 13.55

[#1702]  jk, 09-01-2018 10:50 
   [SP 9] Jasełka "Teatralek"

Z okazji Świat Bożego Narodzenia, świetlicowa grupa teatralna ,,Teatralki'' przygotowała Jasełka. Wystąpiliśmy przed dyrekcją, naszymi koleżankami i kolegami oraz przed rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Ogromnym przeżyciem był dla nas występ i spotkanie z podopiecznymi Centrum św. Faustyny - Caritas w Rumi. Była to dla młodych aktorów żywa lekcja tolerancji, życzliwości i otwarcia na mieszkańców naszego miasta.

Przejdź do galerii  Jasełka

Aleksandra Ossowicka

[#1701]  im, 08-01-2018 20:07 
   [SP 9] Kiermasz Bożonarodzeniowy

W okresie przedświątecznym odbył się w świetlicy szkolnej Kiermasz Bożonarodzeniowy. Zakupić można było ręcznie wykonane przez dzieci wspaniałe ozdoby świąteczne, jak również prace uczniów z konkursu ,, Najpiękniejsza ozdoba choinkowa''. Celem kiermaszu będzie wsparcie Domu Hospicyjnego ,,Bursztynowa Przystań'' im. św. Wawrzyńca w Gdyni. Całość środków przekazana zostanie placówce w Światowy Dzień Chorego 11 lutego. W imieniu Domu Hospicyjnego pragniemy podziękować wszystkim dobroczyńcom oraz osobom wspierającym akcję. Dziękujemy!

Przejdź do galerii  Kiermasz

Monika Rumian, Aleksandra Ossowicka, Agata Łutowicz

[#1700]  im, 08-01-2018 20:01 
   [SP 9] Koło języka niemieckiego
Koło języka niemieckiego - Niemiecki bez granic" Zajęcia odbywają się w piątki w godz.15.30-17.00 w sali 31. Prowadzący: Romualda Milewska. Zajęcia finansowane są ze środków Powiatu Wejherowskiego. dla klas IV-VI.
[#1696]  jk, 05-01-2018 15:48 

29 sie 2017 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 810.998