Plany     Home 

ET 167 bzw. 166 - Bauart Peenemünde

Galeria:  
 Powrót  
Modraki:
[Wstêp]
[70lat EW92]
[Lista]
 
Plany:
[Szkice]
w TT
 
Galerie:
[EW 90]
[EW 91]
[EW 92]
[ZSRR ]
[ET165]
[ET166]
[ET167]
[Detale]
1,1 kV

[ Stw 04 ]

[ fahrzeuge103.jpg ]

[ 1993-25.jpg ]

[ ET182-01_01.jpg ]

[ ET182-01_02.jpg ]

[ Peene_01.jpg ]

[ Peene_02.jpg ]

[ Peene_03.jpg ]

   Wersja Bauart Peenemünde (Peenemünder Schnellbahnzüge) pojawi³a siê na zamówienie Wehrmachtu w drugiej po³owie 1940 roku jako kolej zak³adowa (Werkbahn) dla Wojskowego Instytutu Badawczego w Peenemünde (Heeresversuchsanstalt Peenemünde). Je¼dzi³y na trasie Zinnowitz – Peenemünde na wyspie Uznam. Seria powsta³a w oparciu o konstrukcjê sk³adów Berliñskiego S-Bahnu (Baureihe ET/EB 167). Sk³ady Peenemünde ró¿ni³y siê sposobem zasilania: pantograf zamiast 3-ciej szyny oraz napiêciem 1100 V DC zamiast 800-set. Czê¶æ elektryczn± zaadoptowano z przygotowywanej przez Siemensa serii wagonów dla metra w Buenos Aires. Latem 1940 roku dostraczono pierwszych 10 sk³odów, a w 1941 dodatkowo 5 (oznaczenia: Trw/Stw 01–15).
 
   Pierwotnie pomalowane by³y w kolorach be¿owy/czerwony natomiast podczas napraw po nalocie w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 ("Operacja Hydra") stosowano malowanie w kolorze szarym (Wehrmacht grau).
   Jeszcze w trakcie wojny trzy jednostki, z rodziny Peenemünde trafi³y do Norymbergi (RBD Nürnberg, Bw München-Thalkirchen) i po przystosowaniu, jako ET 182, pracowa³y na linii München Isartalbahnhof – Höllriegelskreuth-Grünwald (za LOKMagazin 7/2015 s. 60-63).
 
   Na rozkaz Sowieckiej Administracji Wojskowej kolej elektryczna zakoñczy³a dzia³anie 21 kwietnia 1946, wszystkie obiekty zosta³y rozebrane i wywiezione. Czê¶æ powróci³a z ZSRR w latach 1952/1953 do Berlina.
 
¬ród³a:
   - Wikipedia Peenemünder Schnellbahnzüge [DE],
   - Historyczno-Techniczne Muzeum Peenemünde [DE],
   - S-Bahn Galerie.de.
 
Wiêcej:
   - BahnBuchShop.de:

   

Do góry    Powrót 

2-XI-2014